Topogrāfiskais plāns

Topogrāfiskais plāns

Ir plāns kas attēlo tādu objektu skaitu, kas rada priekšstatu par apvidu un kalpo par pamatu dažādu projektu radīšanai. Topogrāfijas galvenais uzdevums ir noteikt apvidus objektu un īpašību pozīciju gan horizontālā koordinātu sistēmā (platums un garums) gan augstumā virs jūras līmeņa.

Izpildmērījuma plāns

Izpildmērījuma plāns

Ir plāns, kurā attēlo būves vai inženierkomunikācijas izpildmērījumu laikā iegūto topogrāfisko informāciju. Izpildmērījums ir topogrāfiskā informācija par būvi vai inženierkomunikāciju, kas iegūta tās būvniecības laikā.

Inženierģeodēzija

Inženierģeodēzija

Ir ģeodēzijas zinātnes virziens, ko izmanto inženierizpētes darbos, veicot zemes virsmas un formas mērījumus transporta ceļu līniju izmeklēšanā pirms būvniecības, vispārējā būvniecībā, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbos u.c.

Citi pakalpojumi

Citi pakalpojumi

Punkta nospraušana.
Repera ierīkošana.
Būvasu izspraušana.
Esošās situācijas uzmērīšana.
Izpilddokumentu un izejas datu sagatavošana ar uzmērījumiem objektā.
Karjeru izstrādes tilpuma aprēķināšana.

Veicam citus darbus pēc pasūtītāja pieprasījuma.

Par mums

Ainis Tutins 04/06/1985
SIA „AT SURVEY” uzņēmuma vadītājs no 2011. gada.
Darba pieredze mērniecībā no 2006. gada.
Sertifikāts ģeodēzisko darbu veikšanai iegūts 2012. gadā.
Tiek apmeklēti kvalifikācijas celšanas un profesionālās pilnveidošanas kursi.
Deviņu gadu darba pieredze inženierģeodēziskajos darbos ceļu būvniecībā.

Sertifikāts

Partneri
Aster
iteam.lv
pick-free.com
Mūsu objekti

Kā mūs atrast?