Ainis Tutins 04/06/1985

SIA „AT SURVEY” uzņēmuma vadītājs no 2011. gada.
Darba pieredze mērniecībā no 2006. gada.
Sertifikāts ģeodēzisko darbu veikšanai iegūts 2012. gadā.
Tiek apmeklēti kvalifikācijas celšanas un profesionālās pilnveidošanas kursi.
Deviņu gadu darba pieredze inženierģeodēziskajos darbos ceļu būvniecībā.

Sertifikāts